Adatkezelési tájékoztató

Az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete – „GDPR” – A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról – alapján

1. Az Adatkezelő

Jelen adatkezelési tájékoztatónak az a célja, hogy az érintett magánszemélyeket közérthetően és tömören tájékoztassa a személyes adataik kezeléséről, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (2016/679.számú Rendelet – „GDPR”) és a magyar Infotörvénynek (2011. évi CXII. törvény) megfelelően.

A Szebik 2001 Kft. (a továbbiakban: adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatóban foglalt szabályokat, amelyeket a hatályos jogi szabályozás alapján alakított ki.

A www.szebik2001.hu alatt megtalálható web oldal adatkezeléséhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató elérhető http://www.szebik2001.hu/adatvedelmi.php címen.

Az adatkezelő adatai:
Cégnév: SZEBIK 2001 Kft.
Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 18. 1. em. 11.
Levelezési cím: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 83.
Telefon: 06 56 550 691
Központi e-mail cím: iroda@szebik2001.hu
Képviselő: Szebenyi László (ügyvezető)
Adószám: 12746730-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09701477

Az adatkezelő vállalja, hogy a weboldalának üzemeltetésével és a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos uniós és magyar szabályozásnak.

Az adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételre.

2. Az adatkezeléssel érintett adatok köre

A SZEBIK 2001 Kft. weboldalát információs célból hozta létre, a kapcsolat mezőben felüntetett elérhetőségek szintén információs célból jelentek meg.
A weboldal nem rendelkezik regisztrációval, hírlevél lehetőséggel, kapcsolati űrlappal, ajánlatkérő űrlappal. A látogató irányából nem történik személyes adatok továbbítása a weboldal felé.
A weboldalon az adatkezelő nem tárol személyes adatokat.
A weboldal nem használ sem saját, sem pedig harmadik féltől származó sütiket, ún. cookie-kat.

3. Adatfeldolgozók

Mivel az oldal nem tárol személyes adatokat, ezért nincs kijelölt adatfeldolgozó sem.

4. Az érintett személy előzetes tájékoztatása

Adatkezelés hiányában nincsenek érintettek, így nem szükséges további tájékoztatás.

5. A személyes adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időbeli terjedelme

Az adatkezelés, valamint a személyes adatok hiánya miatt nem szükséges meghatározni az adatkezelés célját, jogalapját és időbeli terjedelmét.

6. Adattárolás módja

Az adatkezelő honlapját kiszolgáló szerverek a http://www.tarhely.eu/-nál találhatók.

7. Panasztétel, jogorvoslat

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, eljárás kezdeményezhető:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett személy a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bírósági illetékességi szabályok jelölik meg, hogy a konkrét ügyben melyik Törvényszéknél van lehetőség kezdeményezni az eljárást.